Võistlust toetab:

Info jäljepõldude ja -esemete kohta:

Laupäeval toimub jälg rohupõllul, pühapäeval mullapõllul

Tegemist on külvatud põlluga, millel kasvab erineva kõrgusega oras
Pildistatud 14.10:

Pildistatud 5.10:

Võistlustel kasutatavad esemed: puit, nahk, kangas, kork, rihm, kumm

Jäljekoordinaator Mari Oblikas (+372 52 03-- 023, mari.oblikas@gmail.com)