Sportkoera JUUNIORIKARIKAS

VÄIKE JUUNIOR: noored koerajuhid kuni 11a (kaasa arvatud)

Harjutused:

1. Kõrvalkõnd rihmaga (25 punkti)
Käsklus: "kõrval". Käskluse andmine on lubatud ainult liikumist alustades.
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht alustab algasendist koos rihma otsas kõrval kõndiva koeraga liikumist. Rihm ei tohiks olla pinges. Kõigepealt tuleb liikuda 30 sammu otse, seejärel teha ümberpööre ja tulla tagasi alguspunkti ning teha seal peatus. Koerajuhi peatudes peab koer ilma käskluseta tema kõrvale istuma. Pärast harjutuse lõpetamist võtab koerajuht koeralt rihma ära ja paneb selle üle õla või taskusse.
Hindamine: Koera etteruttamist, koerajuhist eemal kõrval kõndimist, mahajäämist, aeglast või ebakindlat istumist, koerajuhi lisakäsklusi, füüsilist mõjutust koerajuhi poolt, koera mittetähelepanelikkust kõrvalkõnni kestel ja pöördel ja/või koera rõõmutut töösse suhtumist loetakse vigadeks.

2. Istuma jäämine (25 punkti)
Käsklused: "kõrval", "istu"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht alustab korrektsest algasendist koos vabalt kõrval kõndiva koeraga liikumist (jalutusrihm võetake ära enne harjutuse alustamist). Ettevalmistavas osas liigub koer tähelepanelikult, rõõmsalt, kiirelt ja keskendunult koerajuhiga kaasa, säilitades otsest asendit koerajuhi põlve kõrval. Pärast 10-15 sammu koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "istu". Käskluse peale peab koer koheselt ja liikumissuunas istuma. Pärast käsklust liigub koerajuht tagasi vaatamata 15 sammu edasi, peatub ja pöörab seejärel ümber oma rahulikult ja tähelepanelikult istuva koera poole. Kohtuniku märguandel tuleb koerajuht tagasi koera kõrvale.
Hindamine: Vigast või ebakorrektset ettevalmistavat osa, koera aeglast istumist, rahutut ja mittetähelepanelikku istumist hinnatakse vastavalt. Kui koer reageerib koerajuhi peatumisele ja istub seetõttu enne, kui koerajuht annab käskluse "istu", siis seda veaks ei loeta. Kui koer istumise asemel lamab või jääb seisma, võetakse maha 10 punkti.

3. Lamama jäämine ja juurdetulek (25 punkti)
Käsklused: "kõrval", "lama", "siia", "kõrval"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht alustab korrektsest algasendist koos vabalt kõrval kõndiva koeraga liikumist. Ettevalmistavas osas liigub koer tähelepanelikult, rõõmsalt, kiirelt ja keskendunult koerajuhiga kaasa, säilitades otsest asendit koerajuhi põlve kõrval. Pärast 10-15 sammu koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "lama". Käskluse peale peab koer koheselt ja liikumissuunas lamama. Pärast käsklust liigub koerajuht tagasi vaatamata 20 sammu edasi, peatub ja pöörab seejärel ümber oma rahulikult ja tähelepanelikult lamava koera poole. Kohtuniku märguandel kutsub koerajuht koera enda juurde kasutades käsku "siia" või koera nime. Koer peab tulema rõõmsalt, kiirelt ja otsejoones koerajuhi juurde ja istuma tihedalt ja otse koerajuhi ette. Pärast käsklust "kõrval" läheb koer kiirelt ja otse koerajuhi vasaku jala kõrvale algasendisse.
Hindamine: Vigast või ebakorrektset ettevalmistavat osa, koera aeglast lamamist, rahutust, aeglast juurdetulekut või aeglustamist koerajuhi juurde jõudes, koerajuhi harkisjalgset seisakut, vigast koerajuhi ette istumist ja vigast harjutuse lõppu hinnatakse vastavalt. Kui koer jääb seisma või istub peale käskluse saamist, võetakse maha 10 punkti.

4. Tõke (25 punkti)
Käsklused: "istu", "hopp", "siia" "kõrval"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht võtab algasendi sobival kaugusel tõkke ees, jätab koera käsuga sinna istuma ning liigub ise seejärel teisele poole tõket, jäädes seisma sobivale kaugusele tõkkest, näoga koera poole. Saades käskluse "hopp", peab koer ületama tõkke sujuvalt ja riivamata ning järgneva käsuga "siia" tulema tihedalt ja otse koerajuhi ette istuma. Pärast käsklust "kõrval" läheb koer kiirelt ja otse koerajuhi vasaku jala kõrvale algasendisse. Tõke peab olema 1-1.5 meetri laiune ja maksimaalselt sama kõrge, kui on koera turjakõrgus.
Hindamine: Vigast algasendit, koera kõhklevat või jõuetut hüppamist ja vigast harjutuse lõppu hinnatakse vastavalt. Tõkke puudutamise eest tuleb maha võtta kuni 2 punkti ja tõkkele toetamise eest kuni 4 punkti. Kui koer ei soorita hüpet, antakse harjutuse eest 0 punkti.

JUUNIORIKARIKA eeskiri failina