IPO ajaloost meil ja mujal

IPO on alguse saanud Saksamaalt ning arenenud välja Schutzhundist (SchH). 19 sajandi viimastel kümnenditel hakkas kasvama vajadus teenistuskoerte järele. Seoses sellega hakati pöörama rohkem tähelepanu koerte aretusele suunal, et saada koeri, kes sobivad tööks politseis, armees jne. Sellest ajajärgust on pärit enamik meile täna enam teadaolevatest teenistuskoeratõugudest. Koos kasvava nõudlusega teenistuskoertele tekkis vajadus hakata aretuse tarbeks koeri katsetama. Selleks üritati luua erinevaid metoodikaid ja harjutusi. Sel ajal saigi alguse Schutzhund, mis sobis teenistuskoerte testimiseks kõige paremini. Esimene teadaolev SchH eksam/katse toimus Saksamaal 1901 aastal. Kuivõrd nimetatud ala tõestas ennast kiiresti, siis arendati selle põhjal välja analoogne rahvusvaheline ala IPO. Läbi ajaloo on olnud SchH ja IPO üsna sarnased, kuid samas on olnud neis ka kogu aeg sees erinevusi. Samuti on läbi ajaloo säilinud situatsioon, kus IPO-t käsitletakse kui rahvusvahelist ala ning SchH-d kui kohalikku ala, mis on paljudes riikides levinud. SchH nimetus muutus ühiskonna survel mõned ajad tagasi VPG-ks ning aastast 2012 omakorda IPO-ks. Ehk alates 2012 on mõlemad ajaloolised alad ühe nime ja samade eeskirjadega.

Eestis on teenistuskoerte koolitusaladel väga sügavad juured. Koeri koolitati politsei ja armee tarbeks juba 20. sajandi alguses. Nõukogude perioodil olid laias NSVL-is olemas mitmed vägagi nõudlikud alad koerte jäljekoolituse, kuulekuse ja kaitse testimiseks. Samuti korraldati suuri võistlusi üle kogu Nõukogude Liidu.

IPO jõudis Eestisse 1990-ndate alguses seoses riigipiiride avanemisega. Väga suur osa selles, et IPO meile jõudis ning me oleme täna seal, kus oleme, on soomlastel, kes meile kohe abikäe andsid ning meid meie ette võtmistes toetasid. Esimesed IPO-teemalised seminarid Eestis toimusid samuti 1990-ndate alguses. Esimesed suuremad IPO seminarid, kus käsitleti IPO-t kui tervikut, toimusid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) poolt organiseerituna 1992. aastal ja Eesti Dobermanniühingu (EDÜ) poolt läbiviiduna 1994. aastal. Esimene koer Eestis, kes sai IPO tulemuse, oli 1992. aastal Tatjana Tšernjakova käe all koer Heidelind's Judzy (IPO-1). Sellest ajast peale on IPO tulemuse saanud Eestis üle 150 koera. Esimene võistlus IPO-s toimus 18. mail 1996. a Pärnus, korraldajaks Pärnu PKK. Kohtunikuks Jari Vihersalo Soomest, tõlkis Vilve Roosioks ja varrukamees oli Aivo Oblikas. Ainukesena sai tulemuse Riho Sigus Nuffiga (Nudls Iz Rojaus Slenio) ja punktid olid: 90-88-80, kokku 258.

Järgmised võistlused korraldas ESLÜ 31. augustil 1997. a., kohtunikuks Eeva Hiltunen ja varrukamees Denis Belov, tõlkis Vilve Roosioks.

IPO-3 tulemuse sai esimesena Eestis Tatjana Tšernjakova koeraga Unerschrocken Prand. Esimesi suuremaid võistlusi IPO-s alustasid ESLÜ oma meistri- võistluste näol 1998. a ning EDÜ oma meistrivõistlustega 2002. a. Eesti meistrivõistlused IPO-s toimusid esmakordselt 2007. a. Esimest korda käisid Eesti koerad maailmameistrivõistlustel 2006. a, kui Tõnis Vanaveski koeraga Piirikoer Basko ja Ene Vöörmann koeraga Estrellest Ertson esindasid Eestit (WUSV) saksa lambakoerte maailmameistrivõistlustel Taanis Randersis. Kahjuks tol korral jäi mõlemal koeral koolitustulemus MM-il saamata, Tõnis ja Basko 2-55-74 ning Ene ja Ertson 28-60-60.

2008. aastal saatis EDÜ esmakordselt 3-liikmelise võistkonna (IDC) dobermannide MM-le Austriasse Judenburgi, koosseisus Agni Hõrak koeraga Hercogine Boriada No Demetra, Eneken Orav koeraga Irria del Mediano ja Aivo Oblikas koeraga Onaoma De-Light, kust Agni ja Riada ka esimese ametliku eestlaste tulemuse MM-idel ära tõi - 87-85-76, kokku 248 p ja 29. koht (58 osavõtjat). 2008. aasta sügisel osales Eesti esmakordselt FCI IPO MM-il. Urve Lageda koeraga Ratsumestarin Drago sai seal igati kena tulemuse 95-74-88, kokku 257 p ja 69. koht (119 osalejat). 2009. a. kevadel osales Aivo Oblikas koeraga Onaoma De-Light dobermannide MM-il Saksamaal Apoldas ning sai 10. koha (56 osalejat) tulemusega 91-84-85, kokku 263 punkti. Sama aasta sügisel (2009) esindas kolmeliikmeline võistkond saksa lambakoeri koosseisus Urve Lageda koeraga Ratsumestarin Drago (252 p), Tatjana Tšernjakova koeraga Quay van de Moezenbulte (237 p) ning Tõnis Vanaveski koeraga Piirikoer Basko (251 p) Eestit WUSVi MM-il ning esmakordselt sai ka kogu võistkond arvestatud tulemused (toodud sulgudes).

Vaata ka: Eesti Töötsempionid IPO-s ja IPO Eesti MV esikolmikud