hetkel treenivad
klubis

Varem treenitud koerad

Koer ja koerajuht Treenitud alad Klubis saavutatud tulemused

BH, KK-1, KK-2, KK-3, IPO-1, IPO-2, IPO-3, EST KK CH, EST IPO CH

EST IPO CH, BH IPO-1 IPO-2 IPO-3 EST-1

BH A-3 IPO-1 IPO-2 IPO-3 FH1

KK-1, KK-2, KK-3, IPO-1, IPO-2, IPO-3, EST KK CH, EST IPO CH

BH IPO-1 IPO-2 IPO-3

EST IPO CH, IPO-1, IPO-2, IPO-3, SchH3, FH1, FH2, IPO-FH, EST-1, EST IPO CH

BH IGP-1 IGP-2

BH IGP-1

IPO-1 IGP-2 IGP-3 IFH2 IGP-FH

IPO-2 IPO-3

BH KK-1

A-2 IFH1

A-3 IPO-1

A-1

IPO-1 IPO-2 IPO-3

BH

IPO-2

IPO-1 EST-1

IPO-1

IPO-1 IPO-2

BH IPO-2 EST-1

BH IPO-1 IPO-2

BH IPO-1 IPO-2 IPO-3 FH1 FH2

BH KK-1

IPO-3, FH1

IPO-2, IPO-3, EST-1

IPO-1 IPO-2 IPO-3 EST-1

IPO-1

EST IPO CH, KK-3, IPO-1, IPO-2, IPO-3, FH2, IPO-FH

IPO-1, IPO-2, IPO-3, EST-1

EST-1

EST-1

BH, EST-2

EST-1

EST-1

IPO-1, EST-1

EST-1

IPO-1, IPO-2, IPO-3, FH1, FH2, IPO-FH EST-1

EST-1

BH, KK-1, IPO-1, IPO-2, IPO-3

IPO-3

IPO-3, EST-1

IPO-1, EST-1

IPO-1

BH

IPO-1, IPO-2, SchH2, IPO-3, EST-1

BH, KK-1

IPO-1, IPO-2

KK-2

IPO-1, EST-1

EST-1

KK-1, KK-2, IPO-1, IPO-2, IPO-3

IPO-1, EST-1

IPO-1

EST-1

IPO-1, IPO-2, IPO-3, EST-1